ข้อมูลพิกัดสินค้าประมง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพิกัดสินค้าประมง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประมง
facebook   twiter

ข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตวฺน้ำ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก สำหรับพิกัดสินค้าประมงกับพิกัดสินค้ากรมศุลกากร สามารถนำไปใช้งานได้เลยเนื่องจากระบบ FSW ได้ Mapping พิกัดสินค้าประมงกับพิกัดสินค้ากรมศุลกากร ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้เข้าใช้ระบบระบุข้อมูลพิกัดสินค้าประมง ระบบจะทำการดึงข้อมูลพิกัดสินค้ากรมศุลกากรขึ้นมาแสดงให้ด้วย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัดสินค้าประมง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4f8ddb3f-51c7-4ae9-bce2-561cf280b858
กลุ่มชุดข้อมูล การเกษตร
คำสำคัญ Fi Goods Harmonization Harmonize Restricted System
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 18 สิงหาคม 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 3 มกราคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ เเละปัจจัยการผลิต (กรป.)
อีเมลผู้ติดต่อ fsw1900@hotmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-07-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง