ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนผู้รับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานจำนวนผู้รับบริการ กสอ. จำแนกตามประเภทองค์กร แยกตามปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
จำนวนผู้รับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c1356841-67c0-413c-897e-514f351af0d6
วันที่สร้างชุดข้อมูล 15 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศ
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ DIP MEMBER จำนวนผู้รับบริการ กสอ.
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวพัชรวรรณ พงศ์ศรีศุภกร
อีเมลผู้ติดต่อ phatcharawan@dip.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานจำนวนผู้เข้ารับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ละจังหวัด จำแนกตามปีงบประมาณและประเภทองค์กรที่สังกัด (SMEs และวิสาหกิจชุมชน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธันวาคม 2563  
url