ขนาดตัวอักษร |    
ความเห็นทางกฎหมาย (ความเห็นทั่วไป โดยคณะกรรมการกฤษฏีกา)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
facebook   twiter

ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฏีกา

Data source cannot be displayed.
ความเห็นทางกฎหมาย (ความเห็นทั่วไป โดยคณะกรรมการกฤษฏีกา)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2052e884-a0b1-4808-84fb-b7d0a5783556
คำสำคัญ ข้อหารือ ความเห็น ประเด็น
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ it@ocs.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ความเห็นทางกฎหมาย (ความเห็นทั่วไป โดยคณะกรรมการกฤษฏีกา)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง