ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
คะแนนความนิยม
องค์กร : คุรุสภา
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b919c96e-6146-476e-8f48-5904e24c4f20
คำสำคัญ รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรอง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
อีเมลผู้ติดต่อ standard.ksp@gmail.com
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ผลการพิจารณาประเมินตามเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ เพื่อให้การรับรองและประกาศผลการรับรองปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-08-02
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-08-10
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls pdf csv
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls