Rota Vaccine Factsheet - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
Rota Vaccine Factsheet
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนในประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการประมวลผลของวัคซีนโรต้า (Rota)

Data source cannot be displayed.
Rota Vaccine Factsheet
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3d3ce064-8f63-40bf-a733-fba7aab5f1f8
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ Rota VIMS ระบบข้อมูล วัคซีน วัคซีนโรต้า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 29 พฤศจิกายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลเอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ kamonwan.c@nvi.go.th
วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา สำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://vims.nvi.go.th/Home/FactSheets#subRota
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-05-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-31
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน (วัคซีนพื้นฐาน รวมตับอักเสบชนิดบีแรกเกิด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json csv
สถานะการวิจัยและพัฒนาวัคซีนระดับโลก (แยกชนิดวัคซีน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx json
โครงสร้างข้อมูลสถานะการวิจัยและพัฒนาวัคซีนระดับโลก (แยกรายชนิด) พร้อมคำอธิบาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv