MMR Vaccine Factsheet - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
MMR Vaccine Factsheet
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนในประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการประมวลผลของวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)

Data source cannot be displayed.
MMR Vaccine Factsheet
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b976c14b-a532-4e9b-b547-5e20de405a0f
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ MMR VIMS ระบบข้อมูล วัคซีน วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 29 พฤศจิกายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลเอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ kamonwan.c@nvi.go.th
วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา สำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://vims.nvi.go.th/Home/FactSheets#subMMR
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-30
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-30
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน (วัคซีนพื้นฐาน รวมตับอักเสบชนิดบีแรกเกิด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
json csv
สถานะการวิจัยและพัฒนาวัคซีนระดับโลก (แยกชนิดวัคซีน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx json
โครงสร้างข้อมูลสถานะการวิจัยและพัฒนาวัคซีนระดับโลก (แยกรายชนิด) พร้อมคำอธิบาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx csv