ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือระบบการยื่นขอรับรองปริญญาผ่านระบบ KSP BUNDIT
คะแนนความนิยม
องค์กร : คุรุสภา
facebook   twiter

คู่มือระบบการยื่นขอรับรองปริญญาผ่านระบบ KSP BUNDIT

Data source cannot be displayed.
คู่มือระบบการยื่นขอรับรองปริญญาผ่านระบบ KSP BUNDIT
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a8579781-9452-4aa1-85cf-5bc23bdcc408
คำสำคัญ ระบบการยื่นขอรับรองปริญญา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
อีเมลผู้ติดต่อ standard.ksp@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา คู่มือระบบการยื่นขอรับรองปริญญาผ่านระบบ KSP BUNDIT
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ภาษาที่ใช้
    วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-08-02
    วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-08-10
    ข้อมูลอ้างอิง ใช่
    ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง