ขนาดตัวอักษร |    
การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
facebook   twiter

ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน

Data source cannot be displayed.
การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fe643a97-0489-462e-8da7-c7855534269f
คำสำคัญ การนำเข้า น้ำมัน น้ำมันสำเร็จรูป
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ bubpha@eppo.go.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กรมธุรกิจพลังงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   การนำเข้าถ่านหินจำแนกตามประเภทของถ่านหิน
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   xls
   ปริมาณการใช้น้ำมันในการกลั่นแยกรายโรงกลั่น
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   csv
   ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   csv