ขนาดตัวอักษร |    
การใช้น้ำมันในการกลั่น
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
facebook   twiter

ปริมาณการใช้น้ำมันในการกลั่นแยกรายโรงกลั่น

Data source cannot be displayed.
การใช้น้ำมันในการกลั่น
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ee3afa01-91ba-4c8a-af79-f34f0598423a
คำสำคัญ การกลั่น การใช้ น้ำมัน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ bubpha@eppo.go.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กรมธุรกิจพลังงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   csv
   ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามสาขา)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   csv
   ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามสาขา)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   csv