ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 8 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดฟ้า)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงบประมาณ
facebook   twiter
  1. คำอธิบายรหัสงบประมาณรายจ่าย
  2. รหัสงบประมาณรายจ่าย
Data source cannot be displayed.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 8 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดฟ้า)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c5f7fbaf-1589-440b-92e5-d9d6b54b51f1
คำสำคัญ รหัสงบประมาณ เล่มคาดฟ้า เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 8
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประเภทอื่นๆ ระบุ งบประมาณ
ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายงบประมาณ
อีเมลผู้ติดต่อ policy_act@bb.go.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://bbstore.bb.go.th/cms/1602213416_7919.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-09
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-09
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง