ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผลการแข่งขันกีฬา
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพลศึกษา
facebook   twiter

ผลการแข่งขันกีฬาที่กรมพลศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณ และผลการแข่งขันที่กรมพลศึกษาดำเนินการจัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผลการแข่งขันกีฬา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 856c6bc8-82db-4843-a3f1-2b8d42bd65b9
คำสำคัญ กีฬานักเรียน กีฬานักเรียน ตชด กีฬานักเรียนคนพิการ กีฬานักเรียนจังหวัด กีฬาผู้สูงอายุ กีฬามวยกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียน กีฬาสันติสุข กีฬาเด็กเล็ก กีฬาไทยภูเขา นักเรียนนานาชาติ นักเรียนเอเชีย นักเรียนไทย ผลการแข่งขันกีฬา กีฬากรมพลศึกษา ผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนไทย ฟุตบอล PM cup อาเชียนสคูลเกมส์ อำเภอ คัพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักการกีฬา
อีเมลผู้ติดต่อ dpe_sb@dpe.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
แหล่งที่มา ฐานข้อมูลผลการแข่งขัน(กรมพลศึกษา)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล กรอก Username และ password
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สถาบันการศึกษา
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม gms.dpe.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2008-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-01-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่กรมพลศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณในระดับจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv