ขนาดตัวอักษร |    
แบบฟอร์มการรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
facebook   twiter

แบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายเดือนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ สคร. (GFMIS-SOE)

Data source cannot be displayed.
แบบฟอร์มการรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c343c6c0-787e-43fb-aa19-f49cff2eb881
คำสำคัญ งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ผลเบิกจ่าย รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายลงทุน แบบฟอร์ม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนบริหารเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ส่วนพัฒนานโยบาย
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sepo.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
พันธกิจหน่วยงาน,ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,มติคณะรัฐมนตรี,พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจออกแบบแบบฟอร์มการรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  01_0304 แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
  docx xlsx
  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  xlsx
  แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  xlsx