ขนาดตัวอักษร |    
วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการ Zero
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนาม้ยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
facebook   twiter

วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการที่แสดงรายละเอียดให้เห็นถึงความเป็นมา แนวทางการดำเนินงาน วิธีการวัดและประเมินผล

Data source cannot be displayed.
วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการ Zero
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 756f59bd-8d48-4bcd-a27d-82c8107a0dcf
คำสำคัญ Safety T-OSH TOSH Zero Accident ความปลอดภัย วัตถุประสงค์ สถานประกอบกิจการ สสปท. หลัการและเหตุผล อุบัติเหตุเป็นศูนย์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@tosh.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ข้อมูลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน))
รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
PDF,DOCX
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Others License Open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2017-10-31
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
วัตถุประสงค์การจัดทำข้อมูลการติดตามสถานะโครงการระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
docx
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf