ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
facebook   twiter

ฐานข้อมูลผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บนเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f0f5b01d-9f43-4d75-8df3-c844679a2e7b
คำสำคัญ ข้อมูลฐานันดร ทะเบียนฐานันดร สลค. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ rsrd@soc.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
อื่น ๆ ระบุ... ตามรอบการจัดทำข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดร
รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
Database,Image,Text
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://thanundon.soc.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผังเว็บไซต์ สลค.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มกราคม 2565  
url
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สลค.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มกราคม 2565  
url csv json
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มกราคม 2565  
pdf csv json