ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนประชากรสูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

จำนวนประชากรสูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Data source cannot be displayed.
จำนวนประชากรสูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6ad2f789-222a-41c7-9031-868551492d58
คำสำคัญ จำนวน ฉะเชิงเทรา ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
อีเมลผู้ติดต่อ info@chacheongsaolocal.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2565  
html xlsx pdf
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)ที่ทำงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx