สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ เขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ab7470b4-3ced-44bf-9a60-ccacedf803d5
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
คำสำคัญ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ที่ตั้งและภูมิประเทศ เขตการปกครอง เทศบาลเมืองบ้านบึง เมืองและภูมิภาค
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 มีนาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองวิชาการและแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ info@banbungcity.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2566  
api
ข้อมูลพื้นที่ติดต่อของเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
จำนวนผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภทงานด้านต่างๆ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx