ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์จำนวนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
facebook   twiter

รายงานสถิติจำนวนคนยากจน(ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง)ที่ได้รับการช่วยเหลือ

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์จำนวนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 07d304e8-8c0a-461b-8d5b-7c13bbfc50f7
คำสำคัญ SDG SDG1 คนจน จำนวนคนยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย ยากจน ไร้ที่พึ่ง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน / กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ ict_dsdw@dsdw.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนคนจน (Headcount Ratio หรือ Headcount Index) เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty หรือ Squared of Poverty Gap Index) ใช้วัดระดับความรุนแรงของความยากจน บางครั้งเรียกว่าช่องว่างความยากจนกำลังสอง โดยให้ความสำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
ช่องว่างความยากจน หมายถึง ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนจนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่าคนจนเหล่านี้มีระดับรายได้ ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากน้อยเพียงใด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx