ขนาดตัวอักษร |    
ความรู้เกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจการค้า
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
facebook   twiter

เป็นชุดข้อมูลความรู้ในเรื่องของ ดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่จะทำให้เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับความสำคัญ ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภค ที่พัฒนามาจากดัชนีค่าครองชีพ ถูกกำหนดมาจากความต้องการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและการัดระดับการครองชีพของประชากร กล่าวได้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัวประมาณค่า ดัชนีค่าครองชีพได้ดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริโภค

Data source cannot be displayed.
ความรู้เกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจการค้า
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8f773856-292d-46d1-b299-f3b3066549a5
วันที่สร้างชุดข้อมูล 11 พฤศจิกายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ การค้า ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีเศรษฐกิจการค้า พังงา เศรษฐกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ ปุญชรัสมิ์ ขันโสม
อีเมลผู้ติดต่อ pg_ops@moc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
url
รายงานข้อมูลและภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
api
แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ.2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf api