ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย/อ้างอิงสำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล df42eb97-1881-4335-bab7-db02e3bc37b0
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ รหัสหน่วยงาน สำหรับลงทะเบียนอบรม
ชื่อผู้ติดต่อ นายนุกูล บุญทวี
อีเมลผู้ติดต่อ nugoonbo@dla.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 มีนาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รหัสและชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบสารบรรณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
pdf xls