ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อัพเดทข้อมูลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อัพเดทข้อมูลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564))
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
facebook   twiter

การตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อัพเดทข้อมูลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564))
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c7573011-1217-442f-91e7-143e784e6974
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ blood วัคซีน สิทธิการรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ แอลกอฮอล์ในเลือด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ seehanart.s@dmsc.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน (วัคซีนพื้นฐาน รวมตับอักเสบชนิดบีแรกเกิด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
json csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
ข้อมูลการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv