ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อัพเดทข้อมูลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อัพเดทข้อมูลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564))
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
facebook   twiter

การตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อัพเดทข้อมูลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564))
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c7573011-1217-442f-91e7-143e784e6974
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ blood วัคซีน สิทธิการรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ แอลกอฮอล์ในเลือด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ seehanart.s@dmsc.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม EPI ใน OPPP indiv 43 แฟ้ม และโปรแกรม BPPDS ของกทม. ใช้ field VCCTYPE วัคซีนพื้นฐานประกอบด้วย วัคซีนตามรหัสที่กำหนด นับจำนวนคนโดยใช้ CID...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
สถานะการวิจัยและพัฒนาวัคซีนระดับโลก (แยกชนิดวัคซีน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx json
โครงสร้างข้อมูลสถานะการวิจัยและพัฒนาวัคซีนระดับโลก (แยกรายชนิด) พร้อมคำอธิบาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv