ข้อมูลการให้เช่า (ตลาดนัดจตุจักรและตลาดศรีสมรัตน์) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการให้เช่า (ตลาดนัดจตุจักรและตลาดศรีสมรัตน์)
คะแนนความนิยม
องค์กร : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลการให้เช่า สัญญา รูปแบบของผู้เช่า ราคา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการให้เช่า (ตลาดนัดจตุจักรและตลาดศรีสมรัตน์)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 434cfa7e-d296-4057-b87e-7390031ee9f6
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ การให้เช่า ตลาด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ วชรพรรณ สกุลแสง ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัฒนากิจการตลาด กองพัฒนากิจการตลาด
อีเมลผู้ติดต่อ datawarehouse.srt@railway.co.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Open Data Common, Others License
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
zip csv rdf
ข้อมูล ตลาด ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
csv xlsx
ตลาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
csv rdf