ขนาดตัวอักษร |    
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ปี 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดสตูล
facebook   twiter

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ปี 2564

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ปี 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a94d9e9f-3081-4de5-a244-f5bd9dac460b
วันที่สร้างชุดข้อมูล 26 พฤษภาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
ป้ายกำกับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ชื่อผู้ติดต่อ นางวาทินี บิลหมาด
อีเมลผู้ติดต่อ satun@moi.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2564  
csv xlsx doc
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xls api