ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....) (A38)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
facebook   twiter

1.ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (งบปกติ) 3. งบลงทุน/งบบุคลากร/ งบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน/

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....) (A38)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6841f95f-00f3-42af-99f7-25987d8f8d53
คำสำคัญ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ งบรายจ่าย ผลการเบิกจ่าย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ amlo@amlo.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.amlo.go.th/index.php/th/strategy/2019-03-19-09-25-08/2562
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ ใช่
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   01_0111 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
   pdf
   01_0110 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
   pdf
   รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
   xls