หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายการแสดงข้อมูลบริษัท,หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Data source cannot be displayed.
หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8be9fe23-2257-4300-80bf-c599279d4381
คำสำคัญ บริษัท สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีเมลผู้ติดต่อ awards@nia.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ที่สำนักงานได้ให้ไว้ ณ opendata.nia.or.th ตามกรอบสัญญาอนุญาต
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://award.nia.or.th/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-02-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-02-09
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
api url
ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
json csv
ประชากรที่ได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
json csv