ขนาดตัวอักษร |    
การขอใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สํานักงานสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์
facebook   twiter

ขั้นตอนการขอใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย

Data source cannot be displayed.
การขอใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c47ec5f0-b6db-478d-bce4-58092e04a509
วันที่สร้างชุดข้อมูล 28 สิงหาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Phetchabun, Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ ส.อ.เอกราช อุตมา
อีเมลผู้ติดต่อ R-jarngames@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเกณฑ์ทหาร แต่ทำใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) หาย
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 สิงหาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License