ขนาดตัวอักษร |    
คำชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมประจำปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

คำชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมประจำปี

Data source cannot be displayed.
คำชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมประจำปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6683f1e7-83e1-4edd-94c5-dc58e8cc0f29
คำสำคัญ MPI การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม การปรับปรุงดัชนี คำชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมประจำปี
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คำชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมประจำปี
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ mpi_index@oie.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Industrial%20index/Indexes/Explanation_th.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2000-02-29
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-02-26
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วิธีการจัดทำข้อมูลสถิติและประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xlsx
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xlsx