ขนาดตัวอักษร |    
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

เอกสารชุดองค์ความรู้ที่เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว และการดำเนินงานของ อพท. เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมนูเด่นในท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 04d2e04b-88e7-409b-8ae7-cd50edd83c38
คำสำคัญ Gastronomy Tourism ท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหาร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
อีเมลผู้ติดต่อ tis@dasta.or.th
วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา การถอดบทเรียนความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ DASTA Knowledge
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge/gastronomytourism/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2018-02-19
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2018-02-19
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด 2. ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json csv
อินโฟกราฟิก สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
แนวทางการจัดหมวดอาหาร 17 ประเภท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf