ขนาดตัวอักษร |    
รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร 2564 ไตรมาส 1.2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
facebook   twiter

รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร 2564 ไตรมาส 1.2564

Data source cannot be displayed.
รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร 2564 ไตรมาส 1.2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a52c133e-23cc-4f77-8c1c-11529acb20a9
วันที่สร้างชุดข้อมูล 21 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ มัลลิกา นิลละมัง
อีเมลผู้ติดต่อ mallika.nong25@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่มาตรฐานระบุหรือไม่ รูปแบบหลักของการตรวจสอบและรับรองคือ การทดสอบ (testing) การรับรอง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564  
csv
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564  
csv xlsx
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กันยายน 2564  
csv xlsx url