ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 2561-2565 ทบทวนปี 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครพนม
facebook   twiter

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 2561-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 2561-2565 ทบทวนปี 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0b23dbc1-c7ff-48df-be01-60bbc1919acf
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
คำสำคัญ แผนพัฒนาจังหวัดนครพนมรอบปี2564
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายธรณินทร์ นวลใย
อีเมลผู้ติดต่อ nakhonphanom_coc@hotmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง