พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการสรรพกำลังกลาโหม
facebook   twiter

พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503

Data source cannot be displayed.
พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2fb535aa-ce5e-43d0-8f29-19ca39f976dc
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ การฝึกวิชาทหาร พ.ร.บ.
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 28 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ น.อ.หญิง พรทิพย์ ลักษมีสถาพร
อีเมลผู้ติดต่อ admin.dmd@mod.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายการครอบครองงาช้างซึ่งได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
pdf
เพื่อเป็นกฎหมายในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่รัฐสนับสนุนทุนไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม โดยกำหนดให้ผู้รับทุน (มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf