ขนาดตัวอักษร |    
ร้อยละของประชากร (อายุ15 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามเขตการปกครอง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ร้อยละของประชากร (อายุ15 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามเขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของประชากร (อายุ15 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามเขตการปกครอง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล eb948205-8b4e-4247-95bc-94d8a82ee476
วันที่สร้างชุดข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ จำแนกตามเขตการปกครอง ร้อยละของประชากร สารสนเทศสถิติ เขตการปกครอง โทรศัพท์มือถือ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รหัสเขต-ชื่อเขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 สิงหาคม 2563  
csv docx
ผลลัพธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนคนจน จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ.2556-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv