ขนาดตัวอักษร |    
กระบวนการบริหารจัดการงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การดำเนินงานคดีคุ้มครองสิทธิ งานคดีแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีละเมิด งานด้านวินัย)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงขั้นตอนการทำงานภายในกลุ่มนิติการ

Data source cannot be displayed.
กระบวนการบริหารจัดการงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (การดำเนินงานคดีคุ้มครองสิทธิ งานคดีแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีละเมิด งานด้านวินัย)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a38132e7-fce5-4c6f-9529-1d63975cb4b9
คำสำคัญ งานคดีละเมิด งานด้านวินัย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
กระบวนการบริหารจัดการงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มนิติการ
อีเมลผู้ติดต่อ legal@qsds.go.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา หน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหม
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
    ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง