ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น รายตำบลทั่วประเทศ ในปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปริมาณการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น รายตำบลทั่วประเทศ ในปี 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1388d279-ad55-4dec-ab16-82ce29f48b29
วันที่สร้าง 19 มิถุนายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ 02
ชื่อผู้ติดต่อ นายสรายุทธ สิริภูษิต
อีเมลผู้ติดต่อ ict20@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มิถุนายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License