คู่มือการปฏิบัติงาน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือการปฏิบัติงาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับใช้ในการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

Data source cannot be displayed.
คู่มือการปฏิบัติงาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 21211bc6-c687-4e07-8ca8-64cb1851d8a9
คำสำคัญ คู่มือการปฏิบัติงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
อีเมลผู้ติดต่อ porpeang@wisdomking.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
url pdf
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
เครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือร่วมจัดนิทรรศการตามธีมงานของนิทรรศการหมุนเวียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv