ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนบุคลากรของรัฐสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ปี 2562 - 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดยโสธร
facebook   twiter

เป็นชุดข้อมูลจำนวนบุคลากรของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของจังหวัดยโสธร ปี 2562-2564 เหมาะสมสำหรับผู้บริหารของจังหวัด หน่วยงานราชการ ของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรของรัฐของจังหวัดยโสธร

Data source cannot be displayed.
จำนวนบุคลากรของรัฐสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ปี 2562 - 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e2863707-5b9c-4fb4-9c0e-527955d30992
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด
ป้ายกำกับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จังหวัดยโสธร บุคลากรของรัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
อีเมลผู้ติดต่อ yasothonhuman@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any) (4)อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการค้า เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลเขื่องคำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
jpg
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
pdf