เปิดสถิติสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

เปิดสถิติสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ในช่วงก่อนเกิดโควิดเคยสร้างรายได้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 18% ของ GDP แต่จากผลกระทบโควิดส่งผลให้ประเทสไทยต้องปิดประเทศเสียรายได้มหาศาล โดยในช่วงโควิดในปี 2563 และ 2564 ไทยมีรายจากการท่องเที่ยว 2 ปี รวมกันประมาณเพียง 800,000 ล้านบาทเท่านั่น

โดยในปี 2565 ได้มีการฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์โควิดได้เบาลง รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2565เพิ่มตัวขึ้นจากปี 64 ถึง 450% แต่ก็ยังไม่ครึ่ง ในช่วงก่อนโควิด

ในปี 66 ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไทยได้มีรายได้ 935,626.97 ล้านบาท (ข้อมูล ม.ค.66 – มิ.ย. 66) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆ

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/thailand-tourism-statistics/