DIGI Data Camp Season 2 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

DIGI Data Camp Season 2

 

📢 กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรมบุคลากรภาครัฐสุดพิเศษที่จะพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความสามารถด้านข้อมูลเพื่อเฟ้นหาอัศวินข้อมูลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization ! กับ

โครงการ DIGI Data Camp Season 2 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 !! 👩‍💻 🧑‍💻

กลับมาพร้อมความพิเศษยิ่งขึ้น จัดเต็มไปกับหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตรคือ Application (Low Code No Code) และ Dashboard Design & Data Analysis สนับสนุนเนื้อหาโดย #Microsoft

โดยในโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะด้วยกันคือ
.
🔸ระยะที่ 1: รอบก่อร่างสร้างพื้นฐาน (Basic Training)
เป็นการรับสมัครทีมจากหน่วยงานรัฐ โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ซึ่งจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ Data Bootcamp จากทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมรับใบ Certificate สำหรับผู้ผ่านการอบรม

โดยผู้ได้รับคัดเลือกสามารถเลือกเข้าอบรมได้ 2 รูปแบบ
▶️ รูปแบบ Online ผ่าน Link ของ Microsoft Teams
▶️ รูปแบบ Onsite ณ ห้อง MPR ชั้น 38 ตึก CRC Tower ออลซีซันส์เพลส Microsoft Thailand
(จํากัดจํานวน 100 คน ผู้ลงทะเบียนก่อนสามารถเลือกเข้าอบรมแบบ Onsite ได้ก่อน)

โดยมีหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
▶️ การสร้าง Application (Low Code No Code)
▶️ การสร้าง Dashboard Design & Data Analysis

*ทีมผู้สมัครระบุเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ ทั้งสองหลักสูตรก็ได้ แต่ส่งผลงานแข่งขันในโครงการเพียงหนึ่งสายงานเท่านั้น
.
🔸 ระยะที่ 2 : รอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching)
เป็นการคัดเลือกทีมที่มีผลงานที่น่าสนใจจำนวน 8 ทีม จากรอบก่อร่างสร้างพื้นฐาน (Basic Training) เข้าสู่รอบฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงลึก (Data Insight) โดยผู้เชี่ยวชาญผ่าน Data Clinic พร้อมร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบของ Online Pitching เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติคุณ
.
ลิ้งค์การสมัคร
👉🏼 https://bit.ly/DIGICamp2023_Register
เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม - 10 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 12 เมษายน
เฉพาะบุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น

.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI
https://www.facebook.com/DIGIInstituteThailand/photos/a.171988331053227/733358208249567/

และ website DIGI https://digi.data.go.th/new/digi-data-camp-season-2/