แบบประเมินความเครียด (ST5) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แบบประเมินความเครียด (ST5)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

สามารถประเมินความเครียดด้วยตนเอง ผ่านเว็ปไซต์ MENTAL HEALTH CHECK IN

Data source cannot be displayed.
แบบประเมินความเครียด (ST5)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล cfaa8527-dda2-4ecf-a22a-2ec9ae037173
คำสำคัญ ST5 ฆ่าตัวตาย บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สุขภาพ สุขภาพจิต แบบประเมินความเครียด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แบบประเมิน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ ict@dmh.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา พันธกิจหน่วยงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://dmh.go.th/test/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-01-31
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการสูบบุหรี่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv json
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv json