ข้อมูลสถานศึกษา - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสถานศึกษา
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลโรงเรียน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถานศึกษา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8a0c8abe-cef5-492f-bf57-90018cf53272
คำสำคัญ สถานศึกษา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 พฤษภาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเขตตลิ่งชัน
อีเมลผู้ติดต่อ plantalingchan@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ฝ่ายการศึกษา
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
  csv
  ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
  csv
  ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
  csv