ข้อมูลสถานศึกษา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสถานศึกษา
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลโรงเรียน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถานศึกษา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8a0c8abe-cef5-492f-bf57-90018cf53272
Tags สถานศึกษา
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเขตตลิ่งชัน
Contact Email plantalingchan@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายการศึกษา
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ตำแหน่งสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทมหานคร
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv
  ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv csv.
  ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv