สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน

Data source cannot be displayed.
สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e8abad60-2c84-4349-a70c-9ae6520e9c83
คำสำคัญ ความเคลื่อนไหว ความโปร่งใส งบประมาณ งบลงทุน ภาษีไปไหน สถานะการดำเนินงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนสำรวจและวางแผน สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
อีเมลผู้ติดต่อ license@prd.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา การดำเนินงานของโครงการงบลงทุน ฐานข้อมูลระบบติดตามงบลงทุน
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โครงการ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://open.prd.go.th/scrolling/?G&authen=WnArZXFwdVpuNXhwbm1hamFaalQzZFhieDk3VjJwdmV5K3Bmbko4PQ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-03-23
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv pdf xlsx
การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv