ขนาดตัวอักษร |    
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
facebook   twiter

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Data source cannot be displayed.
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 33015026-221a-4ac4-a82a-6242946cbe27
วันที่สร้างชุดข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ป้ายกำกับ สรุปผลการดำเนินงาน เมืองและภูมิภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อผู้ติดต่อ ทิพวัลย์ นิธิกุล
อีเมลผู้ติดต่อ tipawan_432@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการ แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2564  
url
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf