ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e4b42e60-249c-4431-ae0c-2837afc3fbb7
คำสำคัญ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ เขตปทุมวัน
อีเมลผู้ติดต่อ pornchp@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
แหล่งที่มา csv
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dpw_5edf501cac49b
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  csv
  เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  json pdf url
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
  csv