ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e4b42e60-249c-4431-ae0c-2837afc3fbb7
Tags ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เขตปทุมวัน
Contact Email pornchp@bangkok.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่ทราบ
Data Source csv
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dpw_5edf501cac49b
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  json pdf url
  ข้อมูลประเภทแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยาน
  Last update dataset : October 15, 2023  
  url
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 16 ประเภท ได้แก่ ถ้ำ น้ำตก จุดชมวิว ศิลปวัฒนธรรม/โบราณสถาน สัตว์ป่า จุดพักผ่อนในเขตบริการ ชมพรรณไม้/ป่าไม้ ภูเขา/ดอย ธรณีสัณฐาน แม่น้ำ/ลำคลอง/ทะเลสาบ...
  Last update dataset : October 15, 2023  
  url xlsx