ขนาดตัวอักษร |    
การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัมนาดัชนี้ชี้วัดปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

Data source cannot be displayed.
การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 408c68a7-c755-448e-8fe9-e4a34db2825e
วันที่สร้างชุดข้อมูล 1 สิงหาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ การแพร่ระบาด ปัญหายาเสพติด สภาพปัญหา หมุ่บ้านชุมชน
ชื่อผู้ติดต่อ ดารัณ พันสวะนัด
อีเมลผู้ติดต่อ darranp@oncb.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 สิงหาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License