ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน

Data source cannot be displayed.
ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 17ea1da4-be86-4789-9099-a113fe620838
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ Fossil ซากดึกดำบรรพ์ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ น.ส. ดวงฤทัย แสแสงสีรุ้ง
อีเมลผู้ติดต่อ doungrutai@dmr.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายลำดับรอง และอนุบัญญัติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv pdf word
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
api word
เอกสารที่รวบรวมใบประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv pdf word