ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน

Data source cannot be displayed.
ขอบเขตแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 17ea1da4-be86-4789-9099-a113fe620838
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags Fossil ซากดึกดำบรรพ์ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
Visibility Public
Dataset create date July 19, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส. ดวงฤทัย แสแสงสีรุ้ง
Contact Email doungrutai@dmr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เอกสารที่รวบรวมใบประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา
Last update dataset : February 12, 2024  
csv pdf docx
บัญชีข้อมูลประจำรายการชิ้นตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์
Last update dataset : February 12, 2024  
csv docx url
รายงานการจัดทำบัญชีซากดึกดำบรรพ์ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งได้มีการจัดทำข้อมูลประจำรายการชิ้นตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ในคลังเก็บตัวอย่าง และเผยแพร่ข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลซากดึกดำบรรพ์ออนไลน์
Last update dataset : February 12, 2024  
csv pdf docx