จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f56a7ef5-51ed-44dc-8fff-05fc699e1056
คำสำคัญ จดทะเบียน รถยนต์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ Bmagis@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา คมนาคม
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ หมายถึง ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิดชั่วคราว...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
  csv
  สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ (รายปี รายเดือน)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
  csv api
  ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
  xlsx csv