จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f56a7ef5-51ed-44dc-8fff-05fc699e1056
Tags จดทะเบียน รถยนต์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source คมนาคม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ หมายถึง ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิดชั่วคราว...
  Last update dataset : June 4, 2023  
  csv
  สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ (รายปี รายเดือน)
  Last update dataset : June 4, 2023  
  csv api
  ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx csv