สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย (20,165 )

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
csv